Välkommen till Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne


TILL UTLYSNINGAR

Om oss


Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård, fostran och utbildning av rörelsehindrade barn och ungdomar i Skåne, vård av behövande rörelsehindrade personer i övrigt, likaså i Skåne, ävensom forskning och utvecklingsarbete beträffade hjälp och hjälpmedel åt rörelsehindrade.

Stiftelsen har sitt ursprung i ”Föreningen för bistånd åt vanföra i Skåne”, som bildades 1887 i Helsingborg.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-14 66 50

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg

bistand@stiftbistandskane.se